ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Добродошли на странице нашег Електронског билтена судске праксе.

У циљу праћења и проучавања праксе домаћих судова и међународних судских органа, као и јединствене судске примене права, разматрања примене закона и других прописа, у оквиру Електронског билтена овог суда објављиваћемо сентенце којима се на кратак и сажет начин изражава суштина правног схватања садржаног у правноснажним одлукама домаћих судова и међународних судских органа, који су од значаја за нашу судску праксу. Такође, у Билтену ћемо објављивати и приказе одређеног правног питања, значајног за судску праксу, као и правна схватања усвојена на седницама свих судија, односно на седницама судских одељења.

Пре објављивања на интернет страници, све одлуке су анонимизиране у складу са Правилником о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама Основног суда у Новом Саду. Одабир припремљеног текста у области кривичног права врши: заменик председника Кривичног одељења Основног суда у Новом Саду, судија Милијана Ташин, а у области грађанског права: судија Милица Јанча.

Претрагу и жељени одабир можете вршити по задатим критеријумима: кључна реч, месец и година. Целокупни материјал Билтена биће Вам доступан одабиром критеријума претраге: „сви месеци“ и „све године“, у супротном имаћете увид у десет најновије објављених наслова.

Срдачан поздрав,
Одељење судске праксе