ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

УСЛОВНИ ОТПУСТ И АМНЕСТИЈА

Објављено: 18.02.2015

Усвојено на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда дана 26.03.2013. године

Из образложења:

Правила о условном отпусту, у случају када је примењена амнестија, примењују се у односу на умањену казну, јер се умањена казна налази у правном режиму самосталне казне сходно члану 107. став 2. КЗ. У супротном би дошло до примене тих правила у односу на казну која више не постоји.

Усвојено на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда дана 26.03.2013. године>

Аутор сентенце: