ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Објављено: 31.12.1969

Из образложења:

>

Аутор сентенце: