ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Процесно право

ИМОВИНСКОПРАВНИ ЗАХТЕВ КОЈИ ЈЕ ВЕЋ ОСТВАРЕН У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Објављено: 15.03.2019

Чињеница да оштећени није поставио имовинскоправни захтев у кривичном поступку, из разлога што се већ наплатио у парничном поступку, не може се изједначити са незаинтересованошћу за накнаду штете.

Из образложења:

„Основано се у жалби Основног јавног тужиоца у Новом Саду наводи да првостепени суд пропушта да оцени чињеницу да је супруга покојног оштећеног Ћ.А. заинтересована за кривични прогон окривљеног, док као олакшавајућу околност цени чињеницу да иста није поставила имовинско правни захтев, при чему се у жалби тужиоца јасно указује да се супруга покојног оштећеног наплатила у парничном поступку, из којих разлога није постављен имовинскоправни захтев, те се основано указује да се чињеница да овакав захтев у предметном поступку није постављен не може изједначити са незаинтересованошћу за накнаду штете.“

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. Кж.1.899/18 од 31.10.2018. године, којом је усвојена жалба Основног јавног тужиоца у Новом Саду, преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. К.2135/15 од 15.06.2018. године, у делу одлуке о казни, а у непреиначеном делу потврђена>

Аутор сентенце: Глигор Ненић, судијски сарадник