ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Објављено: 14.07.2021

У поступку ради доношења одлуке у погледу самосталног вршења родитељског права, неопходно је да се орган старатељства изјасни о способности малолетне деце да самостално формирају своје мишљење, а не само да прибави њихово мишљење.

Из образложења:

У поступку ради доношења одлуке у погледу самосталног вршења родитељског права, неопходно је да се орган старатељства изјасни о способности малолетне деце да самостално формирају своје мишљење, а не само да прибави њихово мишљење.

Решење Врховног Касационог суда, посл.број Рев 6205/20 од 21.01.2021.годинe>

Аутор сентенце: судија Мирјана Родић