ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Кривично право - Материјално право

ЈАЧИНА ПОВРЕДЕ ИЛИ УГРОЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ДОБРА КАО ОТЕЖАВАЈУЋА ОКОЛНОСТ

Објављено: 15.03.2019

Када је тежина последице изражена у већој мери него што је потребно за постојање кривичног дела или за његову квалификацију, то представља отежавајућу околност на страни окривљеног, коју суд мора ценити приликом одмеравања казне.

Из образложења:

„Побијаном пресудом окривљени Д.П. оглашен је кривим што је у време, у месту и на начин као у изреци пресуде извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 4 КЗ у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја из члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ. На крају, најважније, првостепени суд је пропустио да као отежавајућу околност на страни окривљеног цени чињеницу да је у овој несрећи једно лице изгубило живот, а два лица су задобила тешке телесне повреде и то: оштећена Л.Б. тешке телесне повреде у виду стања шока, масивног крварења у трбушном зиду, пуцања васкуларне петељке дебелог црева, вишеструког оштећења танких црева, крварења у простор иза трбушне марамице са леве стране, вишеструког прелома горње трећине леве надколеничне кости са померањем уломака, а оштећени Т.Б. тешке телесне повреде у виду вишеструког прелома тела костију леве подлактице са померањем, прелом четвртог и петог ребра десно, крвног подлива слезине, раздеротине језика, нагњечења меких ткива трбушног зида грудног коша, нагњечења оба плућна крила, што само по себи указује на тежину последице, која је по налажењу другостепеног суда изражена у већој мери него што је потребно за постојање предметног кривичног дела или за његову квалификацију.“

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. Кж.1.899/18 од 31.10.2018. године, којом је усвојена жалба Основног јавног тужиоца у Новом Саду, преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл. бр. К.2135/15 од 15.06.2018. године, у делу одлуке о казни, а у непреиначеном делу потврђена>

Аутор сентенце: Глигор Ненић, судијски сарадник