ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Објављено: 18.02.2015

Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда 16.јуна 2014. године на основу реферата судије Невенке Важић

Из образложења:

Понављање кривичног поступка по правилима за понављање поступка окончаног правноснажном пресудом дозвољено је и у случају окончања кривичног поступка правноснажним мериторним решењем које замењује пресуду тј. којим се коначно одлучује о самој кривично-правној ствари односно о извршењу кривичног дела.

Закључак усвојен на седници Кривичног одељења 16.јуна 2014. године на основу реферата судије Невенке Важић>

Аутор сентенце: