ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Грађанско право

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ДОНЕТИХ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДАМА ПРАВА ПОДНОСИЛАЦА УСТАВНЕ ЖАЛБЕ СА КОЈИМА ЈЕ ПОСТИГНУТО ПОРАВНАЊЕ У ПОСТУПКУ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА (ДОПУНА СТАВА СУДА ОД 5. ФЕБРУАРА 2009. ГОДИНЕ)

Објављено: 25.12.2014

Уставни суд је, на седници одржаној 12. децембра 2013. године, на основу члана 27. став 2. тачка 16) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), утврдио следећи:

Из образложења:

С Т А В

Одлуке Уставног суда којима је у поступку одлучивања по изјављеним уставним жалбама утврђено право подносилаца на накнаду нематеријалне штете у вези са истим повредама права поводом којих је заступник Републике Србије са тим подносиоцима представки пред Европским судом за људска права закључио пријатељска поравнања, преиспитиваће се.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ Уставног суда>

Аутор сентенце: