ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Извршни поступак

ТУЖБА ТРЕЋЕГ ЛИЦА ЗА НЕДОПУСТИВОСТ ИЗВРШЕЊА

Објављено: 17.03.2021

Упут трећег лица од стране извршног суда да покрене парнични поступак ради проглашења недопустивости извршења није нужан услов за дозвољеност ове тужбе.

Из образложења:

Одредба члана 50. Закона о извршењу и обезбеђењу из 2011. године (који закон је релевантан с обзиром на датум подношења предлога за извршење у предметним извршним поступцима) предвиђа процесно средство који стоји на располагању трећим лицима која сматрају да у погледу предмета извршења имају право које спречава извршење, а у виду приговора трећег лица које се може користити све до окончања извршног поступка. Међутим, наведена одредба Закона о извршењу и обезбеђењу, као нити иједна друга одредба Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о парничном поступку, не спречава треће лице да поднесе тужбу због проглашења недопустивости извршења уколико се претходно није користило својим процесним средствима у извршном поступку, односно уколико претходно није изјавило приговор трећег лица и од стране извршног суда било упућено да покрене парнични поступак ради проглашења недопустивости извршења. Према ставу овог суда, упут трећег лица од стране извршног суда да покрене парнични поступак ради проглашења недоспустивости извршења није нужан услов за дозвољеност ове тужбе, однодно треће лице може да поднесе ову тужбу без обзира да ли се претходно користило процесним средствима за заштиту својих права и интереса у извршном поступку.

Решење Вишег суда у Новом Саду посл.број Гж-538/18 од 26.01.2021.године којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду посл.бр. П-7733/17 од 13.12.2017.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић